vakantie

Wachtdienst apotheek

Om de apotheek met wachtdienst te kennen: http://www.apotheek.be
Elke apotheek afficheert ook welke apotheek in de buurt van wacht is.
Om de apotheek met nachtwacht te kennen in Brugge (na 22.00 uur en voor 9.00 uur): 050/44.88.44 (Politie, zonaal tarief)

Wachtdienst arts

In het weekend, elke weekdag na de avondconsultaties en ’s nachts kan u voor dringende, medische problemen een beroep doen op de huisarts van wacht. Bereikbaar op het nummer 1733.

Voorschriften

De dokter zal altijd proberen voldoende voorschriften af te leveren, zodat u genoeg medicatie hebt tot een volgend consult. In uiterste nood kan je tussen 8.00 en 11.00 uur via de praktijkassistente uw vraag voor een voorschrift laten voorleggen aan de dokter.

Attesten en formulieren

Voor het verstrekken van attesten en het invullen van formulieren heeft de dokter tijd en informatie nodig.
Gelieve hiervoor dan ook een consultatie aan te vragen.

Valse attesten worden nooit geschreven.

Bij zeer dringende gevallen

Tijdens de ochtendconsultaties beantwoordt de praktijkassistente uw telefoons. Indien u een dringend, medisch probleem hebt, kan u de dokter spreken.
Als de dokter op huisbezoek is, kan u hem contacteren via het normale telefoonnummer (050/71 30 44).
U kiest dan voor optie 2.

Fotografie en webdesign

Bekijk hier wie heeft meegewerkt aan onze huisstijl…

Lees meer